Առողջութեան


Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումը <Affordable Care Act> որ առնուեցաւ Մարտ 23, 2010-ին ամբողջութեամբ փոխեց առողջապահութեան շուկան: 

Ամենամեծ փոփոխութիւնը պիտի զգան անհատներ, ընտանիքներ, փոքր ընկերութիւններ եւ մեծ նկերութիւններու մասնակի ժամով աշխատող պաշտօնեաներ (շաբաթական 30 ժամէ պակաս): 

Doctor2

Ձրի Ապահովագրութեան Գիներ

Ամենամեծ փոփոխութիւնը պիտի զգան անհատներ, ընտանիքներ, փոքր  ընկերութիւններ եւ մեծ ընկերութիւններու մասնակի ժամով աշխատող պաշտօնեաներ (շաբաթական 30 ժամէ պակաս): 

Ամերիկացիներու մեծամասնութիւնը ապահովագրութիւն կը ստանայ կամ գործատէրերէն եւ կամ Medicare-ի եւ MediCal-ի խողովակով:  Իսկ մնացածներէն պիտի պահանջուի որ առողջապահութեան ապահովագրութիւն գնեն մինչեւ Յունուար 1, 2014 թէ ոչ տուգանք պիտի վճարեն:

Շատ մը Ամերիկացիներ որոնք պետական աղքատութեան մակարդակի (Federal Poverty Level) 400% տոկոսէն ցած կը վաստկին, պատասխանատու պիտի ըլլան ամբողջական գումարին: 

Ըստ Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումին <Affordable Care Act – ACA) բոլոր մասնակցող ծրագիրները որոնք շուկայի վրայ են, պարտին հոգալ հետեւեալ հիմնական ծառայութիւնները –

 • Հիւանդներու շտապօգնութեան մեքենայի (ambulance) ծառայութիւն

 • Անմիջական օգնութեան ծառայութիւններ (emergency)

 • Հիւանդանոցի մէջ կեցութիւն (օրինակ վիրահատութիւն)

 • Յղութեան եւ նորածինի հոգատարութիւն (հոգատարութիւն ծննդաբերութենէն առաջ եւ

 • վերջ)

 • Հոգեբանական առողջութեան եւ թմրեցուցիչներու գործածութեան դէմ բուժումի ծառայութիւններ

 • Դեղագիրով պատուիրուած դեղեր

 • Վերականգնողական ծառայութիւններ եւ սարքեր

 • Տարրալուծարանի (laboratory) ծառայութիւններ

 • Կանխարգելիչ եւ առողջ մնալու ծառայութիւններ ինչպէս նաեւ երկարատեւ հիւանդութեանց հսկողութիւն

 • Մանուկներու բժշկական հոգատարութիւն

Առողջութեան ապահովագրական բոլոր ծրագիրները միեւնոյն ծառայութիւնները կը տրամադրեն:  Հիմնական տարբերութիւնները բժշկական ցանկի եւ հիւանդանոցներու ցանկերուն մէջն է:

A Division of