Հարցումներ


English 

Հարցումեր եւ Պատասխաններ

Ինչ պէտք ընեմ ապահովագրուելու համար

Ըստ Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումին (Affordable Care Act – ACA) եթէ հիմա առողջութեան ապահովագրութիւն չ՛ունիք, պարտիք գնել զայն մինչեւ Յունուար 1, 2014

Ինչ են հետաւանքները եթէ չի գնեմ զայն

Եթէ չի գնէք հետեւեալ պատիժներուն պիտի ենթարկուիք –

2014 Թուականին –

 • $95 տուգանք իւրաքանչիւր անձի համար, կամ 1% եկամուտին մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին որը որ աւելի բարձր է
 • $190 զոյքի մը համար, կամ ընտանեկան եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրինորըոր աւելի բարձր է
 • $285 ամբողջ ընտանիքի համար, կամ իրենց եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին, որը որ աւելի բարձր է

2015 Թուականին –

 • $325 տուգանք իւրաքանչիւր անձի համար, կամ 1% եկամուտին մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին որը որ աւելի բարձր է
 • $650 զոյքի մը համար, կամ ընտանեկան եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը ասնի Բրոնզէ ծրագրին, որըոր աւելի բարձր է
 • $975 ամբողջ ընտանիքի համար, կամ իրենց եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին, որը որ աւելի բարձր է


2016 Թուականին –

 • $695 տուգանք իւրաքանչիւր անձի համար, կամ 1% եկամուտին մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին
  որը որ աւելի բարձր է
 • $1,390 զոյքի մը համար, կամ ընտանեկան եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին, որը որ
  աւելի բարձր է
 • $2,085 ամբողջ ընտանիքի համար, կամ իրենց եկամուտին 1% մինչեւ որ տուգանքը հասնի Բրոնզէ ծրագրին,
  որը որ աւելի բարձր է

Կրնամ ներկայի ունեցած ապահովագրութիւնս պահել առողջապահական ծրագիրը

Ճիշդ է որ Նախագահ Բարաք Օբաման յայտարարած է «Եթէ ձեր ունեցած ապահովագրութիւնը կ՛ուզէք պահել, կրնաք պահել զայն»:  Բայց հետեւեալ բացատրութիւնը պէտք է տար այս յայտարարութեան հետ:  Եթէ կ՛ուզէք պահել այն ապահովագրութիւնը որ ունէիք մինչեւ Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումը (Affordable Care Act – ACA) ԵՒ Մարտ 2010-էն առաջ գնած էիք զայն, կրնաք զայն պահել:  Եթե այդ ապահովագրութիւնը Մարտ 2010-էն վերջ գնած էք, այդ ապահովագրութիւնը շատ հաւանական է որ վերջանայ եւ դուք պէտք է նոր ծրագիր:

Կրնամ բժիշկս պահել

Երբ Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումը Օրէնք դարձաւ, այս հարցումին պատասխան գտնելը դժուարացաւ:  Նոր առողջապահական ծրագիրներ նոր ապահովագրութեան ցանցերու կ՛առաջնորդէ:  Բայց աւելի քան 40% բժիշկներէն դեռ չեն որոշած եթէ պիտի ընդունեն նոր առողջապահական ծրագրերը կամ ոչ:  Պէտք է անպայմանօրեն կապուիք ձեր բժիշկին հետ ճշդելու համար ռր պիտի ընդունի ձեր նոր ծրագիրը կամ ոչ:  Պէտք է անպայման նշէք որ ձեր ծրագիրը փոխանակուած ծրագիր մըն է:  Ձեր բժիշկը կրնայ մաս կազմել եծ ապահովագրութեան մը բժշկական ցանցին, բայց կրնայ չմասնակցիլ որպէս խնամատար այս բժշկական ցանցին
փոխանակման ծրագրին:

Ես ապահովագրուած եմ գործատէրիս կողմէ,  Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումը (Affordable Care Act – ACA) ինչ կը նշանակէ ինծի համար

Եթէ ապահովագրուած էք գործատէրին կողմէ փոփոխութիւնները շատ փոքր պիտի ըլլան:  Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումը (Affordable Care Act – ACA) ամենէն  շատ պիտի ազդէ այն անձերուն, ընտանիքներուն եւ փոքր հաստատութիւններուն որոնք ապահովագրուած չեն իրենց գործատէրի խմբային ապահովագրութեան ծրագրով:

Որքան յաճախ կրնամ փոխել ապահովագրութիւնս

Ապահովագրութեան արձանագրութեան ժամանակը Հոկտեմբերի 15-են մինչեւ  Դեկտեմբեր 7-ին է:  Միակ բացառութիւնը 2014-ին է երբ արձանագրուելու ժամանակը պիտի երկարի Հոկտեմբերի 1-էն, 2013 մինչեւ Մարտ 31, 2014:  Տարեկան արձանագրութան ժամանակէն դուրս, ձեր ծրագիրը կրնաք փոխել միայն երբ մասնաւոր արձանագրութեան ժամանակ կը տրամադրուի կեանքի փոփոխութեան դէպքերու պարագային:  Օրինակ տեղափոխութիւն ուրիշ նահանգ, եկամուտի փոփոխութիւն, ընտանիքի անդամներու թիւի փոփոխութիւն (օրինակ ամուսնութիւն, ամուսնալուծում, երեխայի ծնունդ)

Պէտք է աւելի վճարել երբ վկայուած ապահովագրութեան գործակալի մը միջոցաւ կ՛արձանագրուիս, անոր հետ կ՛աշխատիս

Ձեր ծախսը կը մնայ միեւնոյնը, վկայուած գործակալի մը հետ աշխատիք թէ ոչ:  Այն գործակալները որ վկայուած են կրնան ձեզի մեծապես օգնել ծրագրի ընտրութեան մէջ, արձանագրուելու եւ վճարումներու հարցերուն մէջ

Ապահովագրութիւնս ինչ կ՛ըլլայ եթէ գործս կորսնցնեմ

Եթէ գործերնիդ կորսնցնէք կրնաք ձեր ապահովագրութիւնը շարունակելու թեկնածու ըլլալ (COBRA) ծրագրի միջոցաւ:   Մատչելի Ապահովագրութեան Որոշումին (Affordable Care Act – ACA) նպատակներէն մէկն էր որ առողջապահութեան ապահովագրութիւնը մատչելի դարձնել բոլորին, առանց նկատելի առնելու թէ կ՛աշխատին կամ ոչ:

A Division of