Օպամաքեր


English

Օպամաքեր պարզ նշանակումն է Հիւանդի Պաշտպանութեան եւ Մատչելի Խնամքի
Որոշումը (ACA), որ օրենքի անցաւ Մարտի 23, 2010 թուին:  Նշանաւոր կետերն են-
 Նոր առողջութեան ապահովագրութեան շուկայ անհատների, ընտանիքների եւ 

 • փոքր ընկերութիւններու  ապահովագրութիւն գնելու համար:
 • Պահանջը որ ապահովագրական ընկերութիւնները պետք է ընդգրկեն մարդիկ,
  նոյնիսկ եթէ առողջութեան հարցեր ունին:
 • Արքելք որ առողջապահական ապահովագրական ընկերութիւնները կեցնեն ձեր
  առողջութեան ապահովագրութիւնը հիւանդութեան պատճարով:
 • Իրավունքը որ երիտասարդներ 26 տարեկանի չհասած մնան իրենց ընտանիքի
  առողջութեան ապահովագրութեան հետ:
 • Վերչավորութիւնը կեանքի եւ տարեկան  սահմանափակումներ
  առողջապահական նպաստների.
34 նահանգներ որոշեցին մասնակցիլ Ամեռիկայի Կառավարութեան որդեգրած 

առողջութեան ապահովագրութեան շուկային (Exchange):

Գալիֆորնիան որոշեց ստեղծել իր սեփական շուկան որ կը կոչվուի  (Covered California): Ընդգրկուած Գալիֆորնիա  Ընդգրկուած Գալիֆորնիան ունի 4 մակարդակ
կարավարութեան ծրագրի նման, բրոնզ, արծաթ, ոսկի եւ փլաթինըմ:  Ծրագրի
ամփոփումները վարը կը գտնուին:

PLAN
Bronze 60
Silver 70
Gold 80
Platinum 90
(Benefits in Blue are Subject
to Deductibles)
(Copays in Black are Not
Subject to any Deductible
and Count Toward the
Annual Out-of-Pocket
Maximum)
www.hyehealth.com
Deductible
$5000 deductible for
medical & drugs
$2000 medical
deductible $250 brand
drug  deductible
no deductible
no deductible
Preventative Care Copay
(Deductible does not apply)
no cost
at least 1 yearly visit
no cost
at least 1 yearly visit
no cost
at least 1 yearly visit
no cost
at least 1 yearly visit
Primary Care Visit Copay
$60
3 visits per year
$45
$30
$20
Specialty Care Visit Copay
$70
$65
$50
$40
Urgent Care Visit Copay
$120
$90
$60
$40
Generic Medication
$19
$19
$19
$5
Lab Testing Copay
30%
$45
$30
$20
X-Ray Copay
30%
$65
$50
$40
Emergency Room Copay
$300
$250
$250
$150
High cost and infrequent
services (e.g. Hospital Care)
30%of your plan’s
negotiated rate
20% of your plan’s
negotiated rate
HMO
Outpatient Surgery –
$600
Hospital – $600/day
up to 5 days
PPO – 20%
HMO
Outpatient Surgery
– $250
Hospital – $250/day
up to 5 days
PPO – 10%
Preferred brand copay after
Drug Deductible (if any)
$50
$50
$50
$15
Maximum Out-of-Pocket For
One
$6,350
$6,350
$6,350
$4,000
Maximum Out-of-Pocket For
Family
$12,700
$12,700
$12,700
$8,000
A Division of